Galeria


0 - Budynek administracyjno-socjalny


1 - Przepompownia Główna


2 - Piaskownik poziomy


3 - Osadnik wstępny


4 - Stacja dmuchaw


5 - Osadnik wstępny, zbiornik retencyjny, reaktory biologiczne i osadniki wtórne


6 - Osadnik wtórny


7 - Kanał odpływowy ścieków oczyszczonych


8 - Wydzielone Komory Fermentacyjne


9 - Zbiornik na osad po WKF