Formularze i wnioski


 • Aktualnie obowiązaujące wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - pobierz PDF


 • Instrukcja postępowania jak podłączyć nieruchomość do sieci - pobierz PDF
 • Podanie klienta - możliwość podłączenia do sieci wod-kan - pobierz PDF
 • WNIOSEK 01 o wydanie warunków technicznych - pobierz PDF
 • WNIOSEK 02 o uzgodnienie dokumentacji projektowej - pobierz PDF
 • WNIOSEK 03 zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót - pobierz PDF
 • WNIOSEK 04 o dokonanie odbioru końcowego - pobierz PDF
 • WNIOSEK 05 inwestora o zaświadczenie o podłączeniu - pobierz PDF


 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Odbiorcy indywidualni - pobierz PDF
 • Opcjonalny załącznik do powyższego wniosku - dane współwłaścicieli - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Odbiorcy instytucjonalni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - Odbiorcy indywidualni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - Odbiorcy iInstytucjonalni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych - Dostawcy indywidualni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych - Dostawcy instytucjonalni - pobierz PDF


 • Podanie klienta - pobierz PDF
 • Wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz PDF
 • Opis procedury zgłaszania reklamacji - pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacyjnego - pobierz PDF