Cenniki opłat za wodę i ścieki

 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące w 2011 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące w 2012 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące do 30.06.2013 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.07.2013 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.07.2014 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.07.2015 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.07.2016 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.01.2017 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 01.07.2017 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące do 10.06.2018 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 10.06.2018 r. - pobierz PDF
 • Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 22.11.2018 r. - pobierz PDF
 • Decyzja WA.RET.070.1.26.3.2018 opublikowana 14.11.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - pobierz PDF

Cenniki opłat za usługi ekploatacyjne

I   Usługi w obrębie sieci wodociągowej będącej w dyspozycji MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
    1. WYKREŚLONO
    2. Usługi związane z gospodarką wodomierzową
    3. Usługi związane z przyłączeniem nowego punktu do sieci wodociągowej
    4. Usługi związane z eksploatacją przyłącza wodociągowego, w tym diagnostyka i usuwanie awarii
    5. Usługi związane ze sprzedażą wody z sieci wodociągowej z wykorzystaniem hydrantów

II   Usługi związane z przyłączem kanalizacyjnym w obrębie sieci będącej w dyspozycji MPWIK w Błoniu Sp. z o.o.
    1. WYKREŚLONO
    2. Usługi związane z przyłączeniem nowego punktu do sieci kanalizacyjnej
    3. Usługi związane z eksploatacją przyłącza kanalizacyjnego, w tym diagnostyka i usuwanie awarii
    4. Usługi w zakresie eksploatacji pompowni ścieków

III   Usługi wywozu nieczystości ciekłych do 31.03.2021 r.
III   Usługi wywozu nieczystości ciekłych od 01.04.2021 r.

IV   Usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej w obrębie sieci kanalizacyjnej nie będącej w dyspozycji MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
    1. Usługi związane z eksploatacją, w tym diagnostyka i usuwanie awarii
    2. Usługi w zakresie naprawy pompowni ścieków

V   Usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Błonie

VI   Usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej poza terenem Gminy Błonie

VII   Usługi budowlane

VIII   Usługi sprzętowe

IX   Usługi projektowe

Informujemy również, że Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. zostały wprowadzone kwoty odszkodowań za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń stanowiących własność MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. zamontowanych u Odbiorcy usług lub za rezygnację z zamówionej usługi.
Pobierz PDF z Zarządzeniem
Pobierz PDF z Cennikiem odszkodowań