Aktualne opinie sanitarne oraz wyniki badań ścieków

Opinie sanitarne:

 • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Błonie - pobierz PDF
 • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Konstantów - pobierz PDF
 • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Bieniewice - pobierz PDF
 • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Górna Wieś - pobierz PDF

Szczegółowe wyniki badania wody:

 • Sprawozdanie z badań wody dla SUW Błonie - pobierz PDF
 • Sprawozdanie z badań wody dla SUW Konstantów - pobierz PDF
 • Sprawozdanie z badań wody dla SUW Bieniewice - pobierz PDF
 • Sprawozdanie z badań wody dla SUW Górna Wieś - pobierz PDF

Okresowe oceny jakości wody:

 • Okresowa ocena jakości wody dla SUW Błonie - pobierz PDF
 • Okresowa ocena jakości wody dla SUW Konstantów - pobierz PDF
 • Okresowa ocena jakości wody dla SUW Bieniewice - pobierz PDF
 • Okresowa ocena jakości wody dla SUW Górna Wieś - pobierz PDF

Wyniki badań ścieków:

 • Wyniki badań ścieków oczyszczonych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu - pobierz PDF