Przetargi

Ogłoszenia o przetargach:

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Błoniu z dnia 08.06.2021 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Załączniki do powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży przyczepki STOPEXIM z dnia 14.05.2021 r. - pobierz PDF
    Formularz oferty - pobierz PDF
    Umowa do oferty - pobierz PDF
    Klauzula RODO do oferty - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym konkursie ofert - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy PRONAR z dnia 14.05.2021 r. - pobierz PDF
    Formularz oferty - pobierz PDF
    Umowa do oferty - pobierz PDF
    Klauzula RODO do oferty - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym konkursie ofert - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy współpracujących z oprogramowaniem IZAR z dnia 25.01.2021 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok z dnia 09.09.2020 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym konkursie ofert - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie remontów cząstkowych na obiektach MPWiK z dnia 26.08.2020 r. - pobierz PDF
    Oświadczenie wykonawcy - pobierz PDF
    Wzór umowy - pobierz PDF
    Załącznik nr 1 - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.09.2020 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Błoniu z dnia 03.06.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Opis przedmiotu zamówienia dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Załączniki dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Wzór umowy dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbiórkę Pompowni Ścieków Przemysłowych z dnia 27.05.2020 r. - pobierz PDF
    Projekt dla powyższego konkursu - pobierz PDF
    Załączniki dla powyższego konkursu - pobierz PDF
    Wzór umowy dla powyższego konkursu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym konkursie ofert - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę studni głębinowej nr 1B na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Błoniu z dnia 12.05.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Opis przedmiotu zamówienia dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Projekt robót geologicznych - pobierz PDF
    Decyzja zatwierdzająca projekt - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 27.05.2020 - pobierz PDF
    Decyzja dot. wycinki drzew - pobierz PDF
    Modyfikacja SIWZ - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 04.06.2020 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę studni głębinowej nr 1B na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Błoniu z dnia 17.03.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Opis przedmiotu zamówienia dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Projekt robót geologicznych - pobierz PDF
    Decyzja zatwierdzająca projekt - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 06.04.2020 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Błoniu z dnia 13.03.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Opis przedmiotu zamówienia dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 23.03.2020 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 03.04.2020 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy współpracujących z oprogramowaniem IZAR z dnia 13.03.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Modyfikacja SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę studni głębinowej z dnia 07.02.2020 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Projekt robót geologicznych - pobierz PDF
    Decyzja zatwierdzająca projekt - pobierz PDF
    Projekt robót geologicznych - brakujące strony 5, 6 i 7 - z dnia 19.02.2020 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 28.02.2020 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę stacji próżniowo-pompowej w Błoniu z dnia 27.03.2019 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Załączniki do przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 05.04.2019 r. - pobierz PDF
    Zmieniona umowa z dnia 05.04.2019 r. - pobierz PDF
    Załączniki w formacie edytowalnym z dnia 11.04.2019 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 06.05.2019 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy współpracujących z oprogramowaniem IZAR z dnia 14.02.2019 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy współpracujących z oprogramowaniem Sensus Read z dnia 14.02.2019 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbiórkę Pompowni Ścieków Przemysłowych z dnia 11.01.2019 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 28.01.2019 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 13.03.2019 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężatowego wywrotka z hydraulicznym dźwigiem samochodowym z dnia 21.12.2018 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 03.01.2019 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 04.01.2019 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 09.01.2019 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok z dnia 14.09.2018 r. - pobierz PDF
    Załączniku numer 1 do w/w zapytania - pobierz PDF
    Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2O18 r. i 2019 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na przebudowę ogrodzenia z dnia 16.07.2018 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężatowego wywrotka z hydraulicznym dźwigiem samochodowym z dnia 08.06.2018 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 13.06.2018 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na renowację sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 26.04.2018 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Plan sytuacyjny - załącznik nr 1 dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 11.05.2018 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu specjalnego z dnia 04.10.2017 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu specjalnego z dnia 14.09.2017 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu specjalnego z dnia 25.08.2017 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane z dnia 12.06.2017 r. - pobierz PDF
    Dodatkowe dokumenty do powyższego przetargu - pobierz plik
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na roboty budowlane - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych" z dnia 02.02.2017 r. - pobierz PDF
    Dodatkowe dokumenty do powyższego przetargu - pobierz plik
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na roboty budowlane - "Budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej" z dnia 02.02.2017 r. - pobierz PDF
    Dodatkowe dokumenty do powyższego przetargu - pobierz plik
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 10.02.2017 r. - pobierz PDF
    Przedmiar robót w plikach programu NORMA - pobierz plik
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 17.02.2017 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wodomierzy oraz modułów radiowych z dnia 27.01.2017 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na roboty budowlane - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych" z dnia 04.10.2016 r. - pobierz PDF
    Projekt budowlany dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Przedmiar robót dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Specyfikacja techninczna dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 04.10.2016 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na roboty budowlane - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych" z dnia 14.09.2016 r. - pobierz PDF
    Projekt budowlany dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Przedmiar robót dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Specyfikacja techninczna dla w/w przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 14.09.2016 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego (ssąco - płuczącego) zapewniającego możliwość hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej (ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej), odpompowania zbiorników pompowni ścieków, komór technicznych oraz wybierania nieczystości ciekłych i stałych z dnia 08.09.2016 r. - pobierz PDF
    SIWZ do w/w przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 19.09.2016 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 22.09.2016 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego (ssąco - płuczącego) zapewniającego możliwość hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej (ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej), odpompowania zbiorników pompowni ścieków, komór technicznych oraz wybierania nieczystości ciekłych i stałych z dnia 08.07.2016 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 19.07.2016 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu z dnia 20.07.2016 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o unieważnieniu w/w przetargu z dnia 10.08.2016 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane z dnia 27.06.2016 r. - pobierz PDF
    Załączniki do w/w przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane z dnia 24.05.2016 r. - pobierz PDF
    Załączniki do w/w przetargu - pobierz PDF
    Pytanie i odpowiedź dla powyższego przetargu z dnia 03.06.2016 r. - pobierz PDF
    Informacje o przetargu z dnia 23.06.2016 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbiórkę 2 osadników IMHOFFA oraz zbiornika po złożu biologicznym z dnia 02.02.2016 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego konkursu z dnia 11.02.2016 r. - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego konkursu z dnia 19.02.2016 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym konkursie - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów infrastruktury do zdalnego odczytu wodomierzy z dnia 22.01.2016 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 26.08.2015 r. - pobierz PDF
    Załącznik nr 1 - Formularz oferty - pobierz PDF
    Załącznik nr 2 - Wzór umowy - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Grodziskiej, Ekologicznej i Łąki w Błoniu z dnia 19.05.2015 r. - pobierz PDF
    Załączniki do w/w przetargu - pobierz PDF
    Informacje z dnia 03.06.2015r. dla Wykonawców biorących udział w przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na dostawę koparko - ładowarki z dnia 20.03.2015 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Pytania i odpowiedzi dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane z dnia 17.02.2015 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy z dnia 27.01.2015 r. - pobierz PDF
    SIWZ dla powyższego przetargu - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym przetargu - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane z dnia 27.05.2014 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę materiału z dnia 08.04.2014 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery na dostawę materiału - pobierz PDF


    Ogłoszenie o konkursie ofert na przewiert z dnia 08.04.2014 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewiert - pobierz PDF


    Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 17.04.2014 r. - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodomierzy DN15 i DN20 z dnia 03.01.2014 r. - pobierz PDF
    Korekta do przetargu na dostawę wodomierzy DN15 i DN20 z dnia 03.01.2014 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę wodomierzy - pobierz PDF


    Ogłoszenie o przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 16.07.2013 r. - pobierz PDF
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 16.07.2013 r. - pobierz PDF
    Załączniki 8, 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 16.07.2013 r. - plik spakowany około 80MB - pobierz ZIP
    Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zmianie SIWZ - pobierz PDF
    Informacja dla Wykonawców z dnia 30.07.2013r. - pobierz PDF
    Informacja dla Wykonawców z dnia 31.07.2013r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację instalacji - pobierz PDF


OGLOSZENIE_O_WYBORZE_OFERTY_07_2013.pdf     Ogłoszenie konkursu ofert na sprzedaż zbiorników z dnia 29.05.2013 r. - pobierz PDF

    Ogłoszenie konkursu ofert na sprzedaż pojadów z dnia 16.05.2013 r. - pobierz PDF

    Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 26.04.2013 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 26.04.2013 r. - pobierz PDF
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 26.04.2013 r. - pobierz PDF
    Załączniki 8, 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 26.04.2013 r. - plik spakowany około 80MB - pobierz PDF
    Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu - pobierz PDF

    Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodomierzy z dnia 15.01.2013 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę wodomierzy - pobierz PDF

    Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 23.02.2012 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 23.02.2012 r. - pobierz PDF
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na modernizację instalacji biogazu i kotłowni z dnia 23.02.2012 r. - pobierz PDF

    Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodomierzy z dnia 02.02.2012 r. - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę wodomierzy - pobierz PDF

    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę studni głębinowej - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór osadów sciekowych - pobierz PDF
    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowalane - pobierz PDF

Regulamin:

    Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. - pobierz PDF