Faktura elektroniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. udostępnia usługę polegającą na przesyłaniu w formie elektronicznej: faktur, w tym duplikatów faktur, korekt faktur a także innych zawiadomień dotyczących rozliczeń.

Do skorzystania z usługi zachęcamy wszystkich naszych Klientów, dla których ważne są:

 • pewność i krótki czas dostarczenia korespondencji,
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • wysokość opłat - korzystanie z faktury elektronicznej oznacza przejście do grupy taryfowej Ie lub IIe co skutkuje niższymi opłatami abonamentowymi (1zł mies./woda, 1 zł. mies./ścieki).

Co trzeba zrobić aby otrzymywać faktury oraz inne dokumenty w formie elektronicznej?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić aby otrzymywać faktury oraz inne dokumenty w formie elektronicznej, jest udzielenie MPWiK w Błoniu pisemnej zgody na ich przesyłanie.
W tym celu należy:

 • pobrać i wydrukować "Formularz zgody",
 • zapoznać się z Regulaminem zawartym w "Formularzu zgody",
 • czytelnie wypełnić i podpisać własnoręcznie,
 • złożyć osobiście w Dziale Rozliczeń i Obsługi Klienta (parter, pok. Nr 6) lub przesłać listem na adres: MPWiK w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie lub przesłać wypełniony i zeskanowany formularz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warto wiedzieć, że:

 • faktura papierowa i faktura elektroniczna mają takie same wartości prawne. Różnią się jedynie sposobem dostarczania,
 • kwestie związane ze stosowaniem faktur elektronicznych reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),
 • ponieważ faktury i inne zawiadomienia przesyłane będą w postaci pliku zapisanego w formacie PDF, komputer powinien być wyposażony w program do przeglądania plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader,
 • przejście na elektroniczną formę korespondencji z MPWiK w Błoniu jest bezpłatne i dobrowolne,
 • w każdej chwili można cofnąć zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie do spółki "Formularza odwołania zgody",
 • istnieje możliwość zmiany adresu e-mail, na który wysyłane są faktury i inne dokumenty.

Dokumenty do pobrania