Formularze i wnioski

 

 • Podanie klienta - możliwość podłączenia do sieci wod-kan - pobierz PDF
 • WNIOSEK 01 o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej - pobierz PDF
 • WNIOSEK 02 o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej - pobierz PDF
 • WNIOSEK 03 zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót na sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej - pobierz PDF
 • WNIOSEK 04 o dokonanie odbioru końcowego przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej - pobierz PDF
 • WNIOSEK 05 o zaświadczenie o przyłączeniu do sieci wodociągowej i /lub kanalizacji sanitarnej - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Odbiorcy indywidualni - pobierz PDF
 • Opcjonalny załącznik do powyższego wniosku - dane współwłaścicieli - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Odbiorcy instytucjonalni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - Odbiorcy indywidualni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - Odbiorcy instytucjonalni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych - Dostawcy indywidualni - pobierz PDF
 • Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych - Dostawcy instytucjonalni - pobierz PDF