Utrudnienie w dojeździe do MPWiK Błonie ul. Towarowa 5

Błonie

Informujemy, że w związku z realizacją zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i Błońska, planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zamknięcie) na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Grodziskiej.

W związku z powyższym, na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w poniedziałek (10 czerwca) i we wtorek (11 czerwca) wystąpią utrudnienia w dojeździe do stacji zlewnej.

W środę (12 czerwca) ze względu na układanie masy asfaltowej, dojazd nie będzie możliwy.