Przerwy w dostawie wody w dniu 07.12.2021 od 23:00 do 04:00

Feliksów, Witki, Białutki

Urząd Gminy Leszno informuje, że w dniach 07.12.2021 r. od godz. 23:00 do godz. 04:00 (08.12.2021 r.) będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego „Feliksów”.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie planowanymi pracami modernizacyjnymi na stacji uzdatniania wody.

Prosimy o zabezpieczenie wody dla potrzeb socjalno – bytowych.

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości:

Feliksów, Witki, Białutki

Za utrudnienia powstałe w wyniku przerw w dostawie wody przepraszamy.