Przerwy w dostawie wody w dniu 04.11.2021 od 23:00 do 06:00

Feliksów, Witki, Białutki

Urząd Gminy Leszno informuje, że w dniach 04.11.2021 r. od godz. 23:00 do godz. 06:00 (05.11.2021 r.) będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego „Feliksów”.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie planowanymi pracami modernizacyjnymi na stacji uzdatniania wody.

Prosimy o zabezpieczenie wody dla potrzeb socjalno – bytowych.

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości:

Feliksów, Witki, Białutki

Za utrudnienia powstałe w wyniku przerw w dostawie wody przepraszamy.